Tổng quan

Tổng thể khách sạn Đông Đô có 44 phòng, trong đó được phân chia thành 5 loại hạng phòng khác nhau như sau:

- Hạng Standard, diện tích khoảng 22m2 (1 giường DBL): 18 Phòng

- Hạng Superior City View, diện tích khoảng 22m2  (1 giường 1m6 x2m): 04 Phòng

- Hạng Deluxe, diện tích khoảng 25m2 (1 giường DBL 1m6 x2m): 11 Phòng

- Hạng Family, diện tích khoảng 28m2 (1 giường DBL 1m6 x2m + 1 DBL 1m4 x2m): 10 Phòng

- Hạng Premier, diện tích khoảng 30m2 (1 giường DBL 1m6 x2m + 1 DBL 1m4 x2m): 01 Phòng